Index | Organizare |Legislatie | Formulare | Securitate Sanatate in Munca | Relatii de Munca | Contact

 

 

 

Model formular inscriere concurs

Model declaratie pe proprie raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA CONSTANŢA

Data: 16.11.2016  Ora: 08.50

 PROCES VERBAL SOLUTIONARE CONTESTATIE

Incheiat azi 16.11.2016, ora 08.50

Avand in vedere contestatiile nr.29362/14.11.2016 a doamnei Mihailov Laura Adriana, si contestatia nr.29328/14.11.2016 a doamnei Vlad Magdalena legate de notarea lucrarii scrise in vederea ocuparii functiei publice vacante de inspector de munca grad profesional debutant din cadrul Compartimentului relatii de munca, comisia de solutionare a contestatiilor a reanalizat lucrarea scrisa a doamnei Mihailov Laura si a notat lucrarea cu 48.66 puncte, iar lucrarea scrisa a doamnei Vlad Magdalena a fost notata cu 23.66 puncte, nerealizandu-se un punctaj de cel putin 50 puncte pentru a fi admis la proba interviu.

Candidatii se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

---------------------------------------------

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA CONSTANŢA

Data: 15.11.2016  Ora: 10.00

 ANUNT

Avand in vederea depunerea unor contestatii in termen de 24 ore de la ora afisarii rezultatelor la proba scrisa proba interviu se va amana pe data de 16.11.2016 ora 11.00, pentru a permite comisiei de solutionare a contestatiilor sa analizeze si sa solutioneze aceste contestatii in termenul prevazut de prevederile legale in vigoare (respectiv 24 de ore).

------------------------------------------------

 

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA CONSTANTA

12.11.2016 - ora: 11.00

 

 

Lista candidatilor admisi

 la concursul de ocupare a functiei publice vacante de

inspector de munca grad profesional debutant

-compartiment relatii de munca-

din data de 09.11.2016

 

REZULTAT PROBA SCRISA

 

Nr.

NUME SI PRENUME

NOTA OBTINUTA

REZULTAT

 1.  

ANDRONE FLORENTINA

40.33

-Respins 

 1.  

ANTONESCU SIMONA

26.21

-Respins 

 1.  

BARBOSU IULIA

Nu s-a prezentat

-Respins 

 1.  

BERCEANU MIHAELA

36.91

-Respins 

 1.  

BORA MADALINA

Nu s-a prezentat

-Respins 

 1.  

BROJBA SIMONA

Nu s-a prezentat

-Respins 

 1.  

BUGA MARIANA

Nu s-a prezentat

-Respins 

 1.  

BULGARU CRISTINA

Nu s-a prezentat

-Respins 

 1.  

CAIZERLIU GABRIELA

Nu s-a prezentat

-Respins 

 1.  

CARAPCIA RALUCA

2.8

-Respins 

 1.  

CARAULEANU IONUT

0

-Respins 

 1.  

CERNENCO ROXANA

Nu s-a prezentat

-Respins 

 1.  

CHIFOREANU RADU

22

-Respins 

 1.  

CIOBANU GABRIELA

Nu s-a prezentat

-Respins 

 1.  

CIOBOTEA NICOLETA

40.6

-Respins 

 1.  

COCOR MARIA

Nu s-a prezentat

-Respins 

 1.  

DURDICI FLORENTINA

Nu s-a prezentat

-Respins 

 1.  

ENE ELENA

41.5

-Respins 

 1.  

GANUCI ALINA

30.39

-Respins 

 1.  

GOGA AURA

36.2

-Respins 

 1.  

HAGI EFTIMIE

8

-Respins 

 1.  

HERMENEANU IULIA

Nu s-a prezentat

-Respins 

 1.  

HOLBAN ANA-MARIA

28

-Respins 

 1.  

HURJEI IORDANA

23.77

-Respins 

 1.  

ITU STEFANA

12.54

-Respins 

 1.  

LEUTANU GABRIELA

38.66

-Respins 

 1.  

LOGHIN ROXANA

32.16

-Respins 

 1.  

LUPU CATALINA

39.83

-Respins 

 1.  

MARIAN ANA

15.5

-Respins 

 1.  

MARINESCU MARIA

Nu s-a prezentat

-Respins 

 1.  

MATACHE ALINA

27.16

-Respins 

 1.  

MIHAIL SORIN

18.83

-Respins 

 1.  

MIHAILOV LAURA

45.33

-Respins 

 1.  

MOROIANU RALUCA

Nu s-a prezentat

-Respins 

 1.  

NEACSU IONUT

23.66

-Respins 

 1.  

NEAGU ANA-MARIA

36.16

-Respins 

 1.  

PESCARU ALINA

36.66

-Respins 

 1.  

PLATON CONSTANTIN

18.5

-Respins 

 1.  

POPESCU NICOLAE

44.66

-Respins 

 1.  

PRICOP NADIA

32.16

-Respins 

 1.  

PRODAN SABINA

30.50

-Respins 

 1.  

RAICIU ELENA

Nu s-a prezentat

-Respins 

 1.  

STANCU OANA

23.26

-Respins 

 1.  

TOADER ALINA

45.16

-Respins 

 1.  

VASILE IULIAN

Nu s-a prezentat

-Respins 

 1.  

VLAD MAGDALENA

23.5

-Respins 

 1.  

ZUGRAVU COSTEL

Nu s-a prezentat

-Respins 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAREM CORECTARE SUBIECTE

1) La cate zile de concediu fara plata are dreptul un salariat intr-un an calendaristic si pentru ce sunt acordate? -20 puncte

BAREM:
-Legea 53/2003 art.153 alin.(1) si (2): 15 puncte
-capacitatea de analiza si sinteza, claritatea, coerenta si logica exprimarii ideilor-5 puncte

2) Demisia conform Codului Muncii. -20 puncte

BAREM:
-Legea 53/2003 art.81 alin.(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),(8) : 8 alineate x 1.88 puncte= 15 puncte
-capacitatea de analiza si sinteza, claritatea, coerenta si logica exprimarii ideilor-5 puncte

3) In ce situatii se suspenda de drept contractul individual de munca conform Codului Muncii? - 20 puncte

BAREM:
-Legea nr.53/2003, CAP.IV, art.50: 9 situatii x 1.66 puncte – 15 puncte
-capacitatea de analiza si sinteza, claritatea, coerenta si logica exprimarii ideilor-5 puncte

4) Precizati ce le este interzis functionarilor publici in conformitate cu Legea nr.188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare? -20 puncte

BAREM:
-Legea nr.188/1999 art.44 – 4 situatii x 3.75 puncte – 15 puncte
-capacitatea de analiza si sinteza, claritatea, coerenta si logica exprimarii ideilor-5 puncte


5) Impartirea functiilor publice in clase conform Legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare. -20 puncte


BAREM:
-Legea nr.188/1999 art.9 – 3 situatii x 5 puncte – 15 puncte
-capacitatea de analiza si sinteza, claritatea, coerenta si logica exprimarii ideilor-5 puncte


 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT

10.11.2016

 Avand in vedere numarul mare de lucrari scrise (pentru concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector de munca clasa I grad profesional debutant) ce trebuiesc corectate, proba interviu se amana pe data de 15.11.2016, ora 10, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Constanta.

 

 

 

 

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA CONSTANTA

Data: 04.11.2016, ora 10.00

 

 

Lista candidatilor admisi  la concursul de ocupare a functiei publice vacante de

inspector de munca debutant

-serviciul control relatii de munca-

din data de 09.11.2016

Proba scrisa de va desfasura pe data de 09.11.2016 ora 10.00 la Casa de Cultura Sala Protocol

Cei care nu au la dosar adeverinta medicala si/sau cazierul juridic in original sunt rugati sa le depuna la secretariatul ITM Constanta, nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor

 

 1.  

ANDRONE FLORENTINA

-Admis 

 1.  

ANTONESCU SIMONA

-Admis 

 1.  

BARBOSU IULIA

-Admis 

 1.  

BERCEANU MIHAELA

-Admis 

 1.  

BORA MADALINA

-Admis 

 1.  

BROJBA SIMONA

-Admis 

 1.  

BUGA MARIANA

-Admis 

 1.  

BULGARU CRISTINA

-Admis 

 1.  

CAIZERLIU GABRIELA

-Admis

 1.  

CARAPCIA RALUCA

-Admis 

 1.  

CARAULEANU IONUT

-Admis 

 1.  

CERNENCO ROXANA

-Admis 

 1.  

CHIFOREANU RADU

-Admis 

 1.  

CIOBANU GABRIELA

-Admis 

 1.  

CIOBOTEA NICOLETA

-Admis

 1.  

COCOR MARIA

-Admis 

 1.  

DURDICI FLORENTINA

-Admis 

 1.  

ENE ELENA

-Admis 

 1.  

GANUCI ALINA

-Admis 

 1.  

GOGA AURA

-Admis 

 1.  

HAGI EFTIMIE

-Admis 

 1.  

HERMENEANU IULIA

-Admis 

 1.  

HOLBAN ANA-MARIA

-Admis 

 1.  

HURJEI IORDANA

-Admis 

 1.  

ITU STEFANA

-Admis 

 1.  

LEUTANU GABRIELA

-Admis 

 1.  

LOGHIN ROXANA

-Admis 

 1.  

LUPU CATALINA

-Admis 

 1.  

MARIAN ANA

-Admis 

 1.  

MARINESCU MARIA

-Admis 

 1.  

MATACHE ALINA

-Admis 

 1.  

MIHAIL SORIN

-Admis

 1.  

MIHAILOV LAURA

-Admis 

 1.  

MOROIANU RALUCA

-Admis 

 1.  

NEACSU IONUT

-Admis 

 1.  

NEAGU ANA-MARIA

-Admis 

 1.  

PESCARU ALINA

-Admis 

 1.  

PLATON CONSTANTIN

-Admis 

 1.  

POPESCU NICOLAE

-Admis 

 1.  

PRICOP NADIA

-Admis 

 1.  

PRODAN SABINA

-Admis 

 1.  

RAICIU ELENA

-Admis 

 1.  

STANCU OANA

-Admis 

 1.  

TOADER ALINA

-Admis 

 1.  

VASILE IULIAN

-Admis 

 1.  

VLAD MAGDALENA

-Admis 

 1.  

ZUGRAVU COSTEL

-Admis 

 

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA CONSTANŢA

Data: 10.10.2016

 

ANUNT

 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

Ř     Inspector de munca clasa I grad profesional debutant

Conditii de participare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice, ştiinţe juridice, ştiinţe economice sau în specializările: sociologie, psihologie, medicină, administraţie publică şi ştiinţe politice;

Conditiile de desfasurare a concursului sunt:

-dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Constanta incepand cu data de 10.10.2016, pana in data de 01.11.2016;

-concursul va consta in sustinerea unei probe scrise in data de 09.11.2016, ora 10.00, si a unui interviu in data de 11.11.2016, ora 10.00, ambele probe urmand a fi sustinute la sediul Inspectoratului.

 

Inscrierea la concurs se face la Compartimentul Resurse Umane prin depunerea pana in data de 01.11.2016, a urmatoarelor acte:

-copia actului de identitate;

-formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

-copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate.

-cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

-adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

-declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 

 

Bibliografie

 

pentru concursul de promovare in functia publica vacanta de

inspector de munca clasa I grad profesional debutant

-compartiment relatii de munca-

 

 

1.   Legea nr. 53/2003 , republicata, ( Codul Muncii ),

2.   Legea nr. 108/1999, pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

3.   H.G. nr. 1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare cu modificarile si completarile ulterioare,

4.   Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

5.   Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

6.   Ordonanta de Guvern nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare,

7.   Legea nr. 52/2011 privind privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri,

8.   H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evident a salariatilor, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare,

9.   O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 

 


 © 2002-2013 Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta

webmaster Clinciu Razvan